Privātā klīnika Jūrmalā
Par rezultātu mēs atbildām
Mūsu tālruņi:
+371 29 524 529, +371 29 116 065
Rakstiet mums

Agrīnā kognitīvi biheviorālā terapija un psihozes risks

Jaunu cilvēku ar augstu psihozes risku vēršanās pēc palīdzības un savlaicīga kognitīvi biheviorālās terapijas (KBT) saņemšana var psihozes attīstības risku ievērojami samazināt.

Par to liecina Mančesteras Universitātes pētījumu rezultāti. Ja pacienti ik pēc 6, 12 un 18-24 mēnešiem saņēmuši kognitīvi biheviorālo terapiju, tad psihozes riski samazinājušies vairāk par pusi. КBТ palīdz cilvēkiem saprast savus pārdzīvojumus un tikt skaidrībā ar individuālajām reakcijām, kas lielā mērā nosaka viņu distresu un ierobežojumus.

Ar КBТ palīdzību pacienti apgūst distresa samazināšanas stratēģijas, un tas viņiem ļauj pavirzīties uz priekšu pa izveseļošanās ceļu, kas šiem cilvēkiem ir ļoti svarīgi. Pie psihozēm КBТ galveno akcentu liek uz tādu pārdzīvojumu “normalizāciju” un destigmatizāciju, kad dzirdamas balsis un nāk virsū murgainas idejas.

Zinātnieku grupa izanalizēja primāros pētījumus, kas tika veikti, novērojot 800 cilvēkus ar augstu psihozes attīstības risku. Pacienti nejauši tika iekļauti КBТ grupā vai kontroles terapijā, kas faktiski bija parastā terapija un balstījās uz psiholoģisko konsultēšanu.

Pētījumu vadītājs Pauls Huttons teicis: “Mēs atklājām, ka psihozes attīstības risks bija gandrīz uz pusi samazinājies tiem pacientiem, kuri pēc 6, 12 un 18-24 mēnešiem no terapijas sākuma saņēma КBТ. Mūsu pētījumi parāda, ka cilvēkiem ar psihozes risku nepieciešams piedāvāt palīdzības paketi, kas sevī kā minimumu ietver 6 mēnešus КBТ. Tāds pakalpojums ir pieejams mūsu privātajā psihiatriskajā klīnikā.

Mēs neatklājām nekādus apliecinājumus par nevēlamiem efektiem, kaut arī šim aspektam ir uzmanīgi jāpieiet nākamajos pētījumos. Turklāt mūsu analīze parāda, ka pieeja КBТ vairāk jākoncentrē uz sociālās un darba funkcionēšanas uzlabošanu”. Darbs publicēts Psychological Medicine.